Elections 2009

Elections 2009

Political Discussions for the 2009 Elections

Elections 2009 RSS Feed
 
 
 
 

Stem vir politieke leiers in die 2009 verkiesing wat ook die ekonomie verstaan

Dit is goed vir politici om te debatteer oor sake soos demokrasie, die beskerming van die grondwet, respek vir die regspleging, groepregte, menseregte, straatname, ens. Mense het egter sekere basiese behoeftes: om te eet, om aan te trek en ‘n blyplek te hê. Daarvoor het hulle werk nodig, en is ‘n werkbare ekonomie ‘n voorvereiste.

Te dikwels word daar geroem op die feit dat ons die beste grondwet ter wêreld het. Dit kan moontlik so wees, maar as mense nie kos het om te eet of werk het nie, beteken dit niks.

Ronald Reagan het eenmaal opgemerk: “You know it’s said that an economist is the only professional who sees something working in practice and then seriously wonders if it works in theory.”

Watter ekonoom het byvoorbeeld voorspel dat die olieprys binne die bestek van ‘n paar maande sal tuimel van ‘n hoogtepunt van $147 tot laer as$40? Ek kon nie een vind nie. Dit feit bly egter dat dit wel gebeur het, en Reagan se opmerking was dus weer geregverdig. Die olieprys daal maar, rente koerse styg, die rand verswak, en sekere edelmetale daal tot ongekende vlakke, wat die sluiting van myne tot gevolg het en duisende hul werk laat verloor. Die rimpeleffek op ons ekonomie is voelbaar en blyk verder te eskaleer.

Die feit is egter dat enige ekonomie in siklusse beweeg en hierdie veranderlikes bestuur moet word. Slegs die regering van die dag kan daardie oorhoofse rol speel om ‘n omgewing te skep waarbinne die ekonomie weer kan herstel en floreer tot voordeel van almal in die land. Na my mening word te min klem gelê op die bevoegheid van ons politieke leiers om ‘n land se ekonomie te bestuur. Hulle is uiters bekwaam om wetgewing uit te vaardig en beleid te formuleer – ook ekonomiese beleid – maar dit is by die toepassing waar die probleem inkom en waar die politieke wil soms ontbreek. Vir baie jare is gedebatteer oor afsonderlike ontwikkeling (apartheid) en die party wat in die debat die beste gevaar het, is gekies en as bevoeg beskou. Deesdae word dié gekies wat die beste “struggle credentials” het. Intussen gaan werkverskaffing en dienste agteruit. Hopenlik sal mense begin anders dink met die 2009 verkiesing.

Die vryemarkstelsel word deur baie aanvaar as die mees effektiewe ekonomiese model om rykdom te skep, groei te bewerkstellig, werk te skep en algemene finansiële voorspoed vir almal in ‘n land te weeg te bring. ‘n Vrye mark beteken egter nie dat daar geen reëls moet wees en alles aan markkragte oorgelaat kan word nie. Dit het die afgelope tyd weer duidelik geword met die algehele ineenstorting van die finansiële markte in Amerika en die gevolglike verspreiding wêreldwyd. Dat baie kundige ekonome en finansiële kenners in diens van die grootste banke in die wêreld was, en steeds is, is geen waarborg dat hulle die regte besluit sou neem nie. Nie dat hulle nie geweet het dat daar op ‘n afgrond afgestuur word nie. Selfs ‘n eerstejaarstudent met ‘n bietjie kennis van die ekonomie sou kon voorsien dat as jy sodanig afwyk van die basiese ekonomiese beginsels, dit op ‘n ramp gaan afstuur. Maar gierigheid laat mense blind vir die werklikheid en solank jy kan skep, word daar maar voortgegaan, totdat…

Daar kan dus nie net vrye teuels aan die private sektor gegee word sonder bepaalde reëls en regulering nie. Vraag is, wie dra daardie verantwoordelikheid? Niemand anders as die regering van ‘n land nie. Iemand moet oorsigtelik toesig hou en die balans handhaaf. Die Banke in Amerika het net na hulself gekyk en die res van die land en sy mense in ‘n finansiële moeras laat beland waar almal die las vir lank sal moet dra. En by wie gaan klop die banke aan vir hulp? By die Regering. ‘n Teken van: trek die voordele van die kapitalistiese stelsel as dit goed gaan, maar is nie bereid om die risiko’s te loop as dit sleg gaan nie – ‘n algemene beginsel van die vrye mark wat verbreek word. En die Amerikaanse regering gee weer toe en help – en om die finansiële masjien net weer aan die gang te kry, word die uitleenkoerse deur die Federale Reserweraad verlaag tot tussen 0 en 0,25%. As dit nog verskoon kan word omdat die hele bevolking geraak word deur wat by banke gebeur, word die motorbedryf (GM en Chrysler) ook nog met belastinggeld gehelp. Dit is eintlik belaglik. Dit stel net die pyn uit en die finale val van die ekonomie gaan net verder en harder wees. Dit is die besluite wat Amerika neem, maar ongelukkig is die dollar-ekonomie so groot dat die res van die wêreld geraak word.

Suid-Afrika se banke word beter gereguleer, maar aan gierigheid ontbreek dit ook nie. Die pas gepubliseerde verslag van die Mededingingskommissie wat die groot banke so graag nou wil teruggehou hê, gee skokkende syfers van buitensporige bankkoste. Hulle oes net, ongeag die mense in die land wat swaarkry en eintlik “verplig” word om van hul dienste gebruik te maak. ABSA het byvoorbeeld die afgelope vyf jaar sy kliëntetal vergroot van 4 miljoen tot 10 miljoen. Kliënte wat maar skrapse inkomste verdien wat uitgebuit word. Weer ’n geval van skep solank jy kan. Wag maar tot iemand kla – soos in die geval van die kommissie, maar van omgee vir die mense is daar nie sprake nie. Per slot van sake, die CEO se pakket van dermiljoene p.j. moet betaal word en die ander topbestuur kan darem ook nie te min verdien nie. Dit, in n land wat gekenmerk word deur werkloosheid, armoede en ekstreme ongelykhede. Hierdie is maar ‘n enkele voorbeeld. Wat vir die bankwese geld, geld vir elke bedryf.

Geen bedryf kan toegelaat word om hom ten koste van ander te bevoordeel nie. Dit gaan uiteindelik oor die welstand van die totale ekonomie sodat alle inwoners van die land in daardie voorspoed kan deel. Dit is waar die regering ‘n groot rol het om te speel – selfs in n vryemark-ekonomie.

Om dit te bereik na die 2009 verkiesing, het jy leiers in die regering nodig wat die ekonomie verstaan en kundig genoeg is om die bestuur daarvan namens die mense van die land te hanteer wat hulle daar geplaas het. Opruiende toesprake en die sing van vryheidsliedjies gaan nie kos op die tafel plaas nie!!

Barend la Grange

Share and Enjoy:
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google

Leave a Reply

Polls

Do Politicians Understand Economic Issues?

View Results

Loading ... Loading ...

Should Christians be involved in politics?

View Results

Loading ... Loading ...

Will Motlanthe Stay On As President After 2009?

View Results

Loading ... Loading ...

IEC

IEC

Parties

Tags