Elections 2009

Elections 2009

Political Discussions for the 2009 Elections

Elections 2009 RSS Feed
 
 
 
 

Archive for December, 2008

Vote for political leaders in Elections 2009 who also understand the economy

Artikel in Afrikaans Hieronder It is a good thing for politicians to debate issues such as democracy, protecting the constitution, respecting legislation, group rights, human rights, street names, etc. People have certain basic needs, however, such as having food to eat, clothes to wear and a place to stay. They therefore need work, and for this purpose, a [...]

Stem vir politieke leiers in die 2009 verkiesing wat ook die ekonomie verstaan

Dit is goed vir politici om te debatteer oor sake soos demokrasie, die beskerming van die grondwet, respek vir die regspleging, groepregte, menseregte, straatname, ens. Mense het egter sekere basiese behoeftes: om te eet, om aan te trek en ‘n blyplek te hê. Daarvoor het hulle werk nodig, en is ‘n werkbare ekonomie ‘n voorvereiste. [...]

Is Politics really a ‘dirty’ game?

Artikel in Afrikaans Hieronder Maretta Bellingan wrote in Rapport last week: “There are people who when they hear you work for a newspaper, quickly make excuses. No, sorry, I don’t read the newspaper, too much bad news.  What does one say to someone like that?  Carry on regardless, you uninformed ‘palooka’.  Who wants to be part [...]

Polls

Do Politicians Understand Economic Issues?

View Results

Loading ... Loading ...

Should Christians be involved in politics?

View Results

Loading ... Loading ...

Will Motlanthe Stay On As President After 2009?

View Results

Loading ... Loading ...

IEC

IEC

Parties

Tags