Elections 2009

Elections 2009

Political Discussions for the 2009 Elections

Elections 2009 RSS Feed
 
 
 
 

Politiek: Is dit dan “vuil”?

Maretta Bellingan van Rapport skryf die vorige week: “Daar is mense wat wanneer hulle hoor jy werk by ‘n koerant, vinnig verskoning maak. Nee, jammer jong, ek lees nie koerant nie, te veel slegte nuus. Wat se ‘n mens vir so iemand? Neuk maar aan, jou oningeligte paloeka, wie wil dan nou meedoen aan die lewe as jy jou lyf volstruis kan hou. Of nee, ek verstaan, die wêreld is boos, hoe minder jy weet, hoe minder hoef jy te voel”.

Toe ek haar artikel lees, het dit my weer laat dink aan sommige van ons mense se reaksie as dit by die politiek kom, veral hier voor die 2009 verkiesing.  Hoor hulle jy is betrokke, of stel net belang wat daar op die politieke gebied aangaan, is die aanmerking gou: “Nee wat, die politiek is maar ‘n ’vuilspul’, ek wil niks daarmee te doen he nie, laat hulle maar aangaan, hulle doen dit net vir eie belang en om hulle self te verryk”. Daar word maklik veralgemeen en daarmee is die verantwoordelikheid afgehandel.

Hierdie gesindheid van mense rondom die politiek word dikwels regverdig uit ‘n Christelike oogpunt.  Die grootste deel van ons land se bevolking beskou hulself as Christene, daarom ‘n paar aanmerkings hieromtrent.  Ek is nie ‘n predikant nie en wil my nie begeef op die gebied van die teologie wat hierdie saak aanbetref nie, maar omdat ek self tot daardie groep behoort wat hulself Christene noem, het ek my siening oor die saak (maar aanvaar terselfdertyd dat ander kan verskil en het ek ook daarvoor respek).

Die  politiek op sigself kan nie “vuil” wees nie. Die politiek gaan oor die beginsels waarvolgens ‘n staat geregeer en bestuur word en die praktiese toepassing daarvan. Dit gaan oor die gedragslyn, die beleid van ‘n regering met betrekking tot ‘n bepaalde saak, optrede en die manier van optrede. As ek nou na die Bybel kyk sien ek in die Ou Testament word baie gemaak van regerings.  Daar word breedvoerig gehandel oor wie  goeie en wie slegte regeerders was.  In tye waar regeerders gedoen het wat die Here sê,  het dit goed gegaan met ‘n land – en omgekeerd.  In die Nuwe Testament word daar gesê dat elke owerheid en gesag wat daar is, deur God daargestel is.  Oproepe word in die Skrif gemaak dat elkeen die regering van die dag moet gehoorsaam en vir ons owerhede moet bid.  Ek kan net nie aanvaar dat hier bedoel word dat jy altyd vir die “vuilgoed” moet bid nie.  As die politiek vuil is, is dit sekerlik omdat baie politici dit op ‘n onaanvaarbare manier bedryf. Dat daar ‘n negatiewe persepsie oor politici is, is seker verstaanbaar.  Maar selfs hier kan ons nie veralgemeen nie.

Geen land kan bestaan sonder ‘n regering nie – al is jy hoe “geestelik”.  Ons is nog op aarde en die aarde word aan ons as gewone mense gegee om oor beheer uit te oefen en te bestuur. Dikwels wil mense hul van die politiek distansieer, maar tog het regeringsbesluite ‘n direkte impak op elkeen se lewe – of dit op ekonomiese gebied is, of sekuriteit, onderwys, of op watter gebied ook al. Of jy dit wil erken of nie, politieke leiers het ‘n invloed op jou daaglikse manier van leef en handel, en dit gaan ook so wees na die 2009 verkiesings. Ons het ook daagliks met staatsdepartemente te doen wat regeringsbeleid uitvoer en daardie beleid word deur die wetgewende gesag daar gestel wat tog uit mense bestaan. Ons kiesstelsel in SA werk soos in baie ander lande op ‘n demokratiese wyse waar die landsburgers die keuse uitoefen oor wie hul leiers moet wees. Die oplossing is dus dat ons die regte mense daar moet kry om te regeer, want die invloed wat hulle op ons lewe het, kan jy nie van ontsnap nie.  God is egter nie buite die prentjie omdat mense nou die keuse maak nie,  nee inteendeel, dit plaas ‘n nog groter verantwoordelikheid op ons om betrokke te raak of te stem, want Hy gebruik mense om sy taak op aarde te verrig en vir ons om hulle te kies. 

My vraag is dus – het Christene nie ‘n rol om hier te speel nie? Dit is juis die plek om te wees om sodoende Christelike waardes en beginsels prakties toe te pas tot almal in die land se voordeel. Hier praat ek nie van ‘n party wat in naam ‘n Christen-party is nie.  Wat ook al die naam.  Beginsels moet gestalte kry in beleid en in optrede. (Ek persoonlik het nie erg aan ‘n Christelike naam vir ‘n politieke party nie – om ‘n paar redes, maar dit is ‘n ander debat). Mense wil nie noodwendig hoor jy is ‘n Christen nie, hulle wil dit sien en ervaar. Die gesindheid van Christene wat hulle wil distansieer van die politiek, grens dikwels aan geestelike hoogmoed:  “Hou julle maar besig met die aardse, ek is besig met die hemelse dinge.”  Die gevaar is dat ons so hemelbewus kan wees dat ons weinig vir ander mense iets op aarde beteken.  Nee, ek sal  meer “Josefs” en “Daniëls” wil sien in ons regering, Bybelfigure wat topposisies in hul regerings beklee het en wat so ‘n impak op die regering en die bevolking van hul dag gemaak het dat dit  vandag nog as voorbeeld dien. Selfs Jesus het sy dissipels geleer bid: “Laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so op die aarde.” Terwyl ons nog op aarde is,  lyk dit my het ons nog ‘n groot rol om te speel.

Politiek bestaan nie net op staatkundige gebied nie, dit is orals;  in die werk, kerk, sport – noem maar op.  Dit is nie die probleem nie.  Dit is die politiek in die politiek en die politiekery in die werk, kerk, sport wat onaanvaarbare praktyk word.  Dit is wat “vuil” is. Dit is waar dit gaan oor eie gewin en waar waardes en beginsels nie tel nie. Daarmee hoef ons niks te doen te he nie.  Dit was CJ Langenhoven  wat gesê het:  “Eer ‘n man na sy posisie, dit is genoeg dat hy die posisie oneer aandoen.”  In SA is ons moeg daarvoor om ‘n regering en mense in posisies te eer net omdat hulle in die posisie van gesag is.  Ons wil graag die eer gee op grond van verdienste.

Politici se taak is om te dien. Die oproep dat meer Christene betrokke moet wees by die politiek, gaan nie daaroor om ‘n Christelike magsbasis te bekom nie.  Daarin lê sy eie gevare as dit die motief is (ook ‘n verdere debat). Dit gaan steeds om die beste en mees effektiewe regering daar te stel om ons land en sy mense te dien – mense wat bekwaam en bevoeg is, ongeag sy godsdienstige oortuigings.  Christene moet egter daar wees.  Dis juis omdat dinge so vuil geraak het dat Christene, wat die beginsels en waardes uitleef, betrokke moet wees. Die 2009 verkiesing gee ons die geleentheid

Al moet jy die regering gehoorsaam en vir hulle bid, beteken dit nie dat jy nie van hulle kan verskil en kritiseer nie. Hoe anders gaan daar beleid bepaal word?  Dat die politiek soms robuust kan raak om by ‘n oplossing te kom is waar, maar dit beteken nie ons moet vyande word en mekaar soms in die proses vernietig nie. Dit is die manier van verskil waar ‘n aanpassing in SA nodig is. Ek het in my vorige artikel gewaarsku teen die gees van verbittering en onverdraagsaamheid wat in ons land posgevat het (veral ná die skeuring in die regerende party) en as dit nie deur sterk leierskap goed bestuur word nie, kan dit lei tot politieke geweld in die aanloop tot die 2009 verkiesing, wat ons land groot skade kan berokken.  Die Christelike geloof is gebou op vergifnis en liefde – liefde vir elke mens – ongeag… Kan ons só ons politiek bedryf?  Ja, ‘n duisend maal Ja!!!!!

Barend La Grange                                                                                                     Elections 2009

Share and Enjoy:
 • Digg
 • Sphinn
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google

One Response to “Politiek: Is dit dan “vuil”?”

 1. 1
  sugartaxi:

  Geagte Barend

  In verband met jou artiekel.Om saam as burgers kommentaar en inligting te lewer oor ons burgerlike opienie in verband met hoe ons huidige regering vaar is nodig. Baie keer is ons persoonlike opienie oningelig en onopgevoed, verklaar. Basies is sommige van ons opienies verkeerd maar dit is gesond om die “verkeerde” opienie te hoor as gewone burgers want sommige van ons is vas gevang in ons bindende opienie en glo en weet dat ons opienie reg is maar sodra dit vergelyk is met ons vriende of famielie of selfs iemand in ons gemeente besef ons dat dit te verkeerd is vir ons om in te glo. So dit stel ons vry. Vry van die idea dat ons as mens reg is en almal is verkeerd todat ons ons self hoor en dan besluit ” nee wag dit klink nie reg vir my nie” Dit dan, deur gesonde debat is ons vry gesit met die inmenging en bestuur van ons burgerlike eiendom, vryheid en gesondheid. Ons het ons opienie reg gestel deur saam te praat en polieties in te meng.

  Ek bevorder die idea van aparte Staat en Geloof in die Rebubliek omdat dit twee totale verskillende heelalle regeer en bevorder. Regeerings op aarde moet nog herstel word en ‘n Unie instand hou of selfs in daai rigting van perfeksie gaan. Waar perfeksie ons doel en rigting is as Dienaars weet ons en lewe ons, met die feit, dat perfeksie die Unie van ‘n Republiek heeltemal regeer en instandhou met die werkilike waardes van burgelike eiendom in ons gelowege beweegings as mense wat waarheid oefen.

  Wat jy oor gesels is ‘n waardevolle vraag. My antwoord is dat daar so , so baie werk is wat voor le om juis vir perfeksie te mik en die Unie van ons Republiek te regeer en soos perfeksie dit in prakteik in te stel, weet ons dat die Perfekte Regeering van die Unie terug kom aarde toe om die gelowige famielie te kom haal, in hulle eie tyd. Jesus se Regeering regeer Sy Unie maar die aarde se regerings is leiers van die aarde wat regeer met die doel om nog soos Perfeksie te kan regeer , dus die harde werk wat voor le is werk wat nog gedoen moet word om te kan volg en saam te stem, as dienaars, met sy gebed : ” laat U wil gedoen word op aarde net soos dit in die Hemel is….. “.

  Die aardse regerings is aangestel om die Wet te lewer en uit te dien vir die burgers van die Republiek.
  As Dienaars bid ons vir hulle as leiers wat hoe posiesies van kantoor besit. Sou die regering of die aangestelde klerke, die Wet breek en nie lewer soos hulle aangestel is om te doen nie, is hulle tot nuut verklaar en hou ons aan om te bid vir die regeering want die burgers is nie tot nuut verklaar nie.

  Ja dit kan se ek,ek stem saam met jou, Barend.

Leave a Reply

Polls

Do Politicians Understand Economic Issues?

View Results

Loading ... Loading ...

Should Christians be involved in politics?

View Results

Loading ... Loading ...

Will Motlanthe Stay On As President After 2009?

View Results

Loading ... Loading ...

IEC

IEC

Parties

Tags